Volvo Penta dieselmotorer

servicedata / diesel engines service data

Modell

(anmärkning längst ned)

(notes on bottom)

Åtdragningsmoment
topplock (Nm / kpm)

Top bolts torque

Ventilspel varm motor (mm)

Valve clearance, warm engine

Kompressionstryck
(startmotorvarv, kp/cm2)

Compression

pinnskruvar muttrar Inlopp Utlopp
MD1A

110 / 11 0,30 0,35 21-24
MD1B 45 / 4,5 110 / 11 0,30 0,35 21-24
MD2A 110 / 11 0,30 0,35 20-24
MD2B 45 / 4,5 110 / 11 0,30 0,35 20-24
MD3B 45 / 4,5 110 / 11 0,30 0,35 20-24
MD4 70 / 7 0,20 0,15 18-22
MD5A, MD5B, MD5C (1) 20 / 2 70 / 7 0,30 0,35 20-22
MD6A, MD6B 20 / 2 70 / 7 0,30 0,30 20-25
MD7A, MD7B 20 / 2 70 / 7 0,30 0,30 20-25
2001 (5) 70 / 7 0,30 0,30 20-25
2002 (5) 70 / 7 0,30 0,30 20-25
2003 (5) 70 / 7 0,30 0,30 20-25
MD2010 (6) 40 / 4 0,20 0,20 >30
MD2020 (6) 40 / 4 0,20 0,20 >30
MD2030 (3) 40 / 4 0,20 0,20 >30
MD2040 (7) 40 / 4 0,20 0,20 >30
MD11C, MD11D (4) 110 / 11 0,30 0,35 20-25
MD17C, MD17D (4) 110 / 11 0,30 0,35 20-25
MD19 75 / 7,5 0,15 0,25 24-25
MD27 75 / 7,5 0,15 0,25 24-25
MD21A 70 / 7 0,15 0,25 24-27
AQD21A 70 / 7 0,15 0,25 24-27
MD21B 70 / 7 0,15 0,25 24-27
AQD21B 70 / 7 0,15 0,25 24-27
MD32A 70 / 7 0,15 0,25 24-27
AQD32A 70 / 7 0,15 0,25 24-27
D30 130 / 13 0,40 0,40 25
D40 130 / 13 0,40 0,40 25
D31 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25
D41 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25
KAD32 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25
KAD43 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25
KAD44 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25
KAD300 (2) 100 / 10 0,40 0,40 25

Anmärkningar

1. Dras i tre etapper. (1) 10 Nm / 1 kpm. (2) 40 Nm / 4 kpm. (3) 70 Nm / kpm

2. Dras i tre etapper. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 60 Nm / kpm. (3) 100 Nm / kpm

3. Dras i tre etapper. (1) 20 Nm / 2 kpm. (2) 35 Nm / 3,5 kpm. (3) 53 Nm / kpm

4. Dras i tre etapper. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 80 Nm / 8 kpm. (3) 110 Nm / kpm

5. Dras i två etapper. (1) 20 Nm / 2 kpm. (2) 70 Nm / 7kpm

6. Dras i tre etapper. (1) 10 Nm / 1 kpm. (2) 20 Nm / 2 Kpm, (3) 40 Nm / 4 kpm

7. Dras i två etapper. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 70 Nm / 7 kpm

Notes

1. Tighten in three stages. (1) 10 Nm / 1 kpm. (2) 40 Nm / 4 kpm. (3) 70 Nm / kpm

2. Tighten in three stages. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 60 Nm / kpm. (3) 100 Nm / kpm

3. Tighten in three stages. (1) 20 Nm / 2 kpm. (2) 35 Nm / 3,5 kpm. (3) 53 Nm / kpm

4. Tighten in three stages. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 80 Nm / 8 kpm. (3) 110 Nm / kpm

5. Tighten in two stages. (1) 20 Nm / 2 kpm. (2) 70 Nm / 7kpm

6. Tighten in three stages. (1) 10 Nm / 1 kpm. (2) 20 Nm / 2 Kpm, (3) 40 Nm / 4 kpm

7. Tighten in two stages. (1) 30 Nm / 3 kpm. (2) 70 Nm / 7 kpm

Rev jun -15